UBKT Trung ương Đề nghị kỷ luật Bí thư Thành ủy Hà Nội và Phó ban Nội chính Trung ương

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đề nghị kỷ luật Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Phó ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên; quyết định kỷ luật tổ chức Đảng và một số đảng viên của Bộ Tài chính và một số tỉnh.

Từ ngày 12 đến 14/6, tại Hà Nội, UBKT Trung ương đã họp kỳ thứ 42. Ông Trần Cẩm Tú – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương – chủ trì kỳ họp.

Ông Trần Cẩm Tú – Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì kỳ họp thứ 42

Tại kỳ họp, sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kết quả kiểm điểm và đề nghị thi hành kỷ luật tại Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính, UBKT Trung ương nhận thấy:

Ban cán sự đảng Bộ Tài chính đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ Tài chính và một số tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong đó có các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Tập đoàn An Đông; trong quản lý nhà nước về ngân sách có vi phạm liên quan đến Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái AIC.

Những vi phạm nêu trên đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, nguy cơ thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước và thiệt hại cho nhà đầu tư trái phiếu, ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư, kinh doanh và trật tự an toàn xã hội, gây dư luận xấu, bức xúc, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Trách nhiệm chính thuộc về Ban cán sự đảng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016 – 2021 và các cán bộ: ông Đinh Tiến Dũng – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; ông Võ Thành Hưng – Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng; các ông/bà nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải, Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Vũ Thị Mai và một số tổ chức đảng, đảng viên khác.

Ông Đinh Tiến Dũng. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Căn cứ quy định của Đảng, UBKT Trung ương quyết định:

Cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Hải quan nhiệm kỳ 2015 – 2020; Đảng ủy Cục Kế hoạch – Tài chính nhiệm kỳ 2015 – 2020; Chi bộ Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Chi bộ Vụ Ngân sách nhà nước các nhiệm kỳ 2015 – 2017, 2017 – 2020, 2020 – 2022; và cá nhân các ông Huỳnh Quang Hải; Phạm Văn Trường – Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước; ông Nguyễn Trường Giang – Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp; ông Nguyễn Dương Thái – nguyên Phó tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan; ông Phạm Văn Việt – nguyên Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Tài vụ – Quản trị, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính.

Khiển trách Chi bộ Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính các nhiệm kỳ 2017 – 2020, 2020 – 2022 và cá nhân ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, bà Vũ Thị Mai, ông Võ Thành Hưng; bà Phan Thị Thu Hiền – Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính; ông Lê Ngọc Khoa – nguyên Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính, Bộ Tài chính.

UBKT Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016 – 2021 và ông Đinh Tiến Dũng.

UBKT Trung ương xem xét báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh và đề nghị thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Yên – Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương.

UBKT Trung ương nhận thấy ông Nguyễn Văn Yên đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị công tác.

Qua kết quả thẩm tra, xác minh, căn cứ quy định của Đảng, UBKT Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Yên.

Ông Nguyễn Văn Yên – Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương

Cũng tại kỳ họp lần này, UBKT Trung ương cũng đề nghị thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng UBND tỉnh Ninh Thuận.

UBKT Trung ương nhận thấy Ban cán sự đảng UBND tỉnh Ninh Thuận đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong triển khai thực hiện các dự án điện gió, điện năng lượng mặt trời và các dự án đầu tư xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát lớn ngân sách nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền tại địa phương.

Trách nhiệm thuộc về Ban cán sự đảng UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016 – 2021 và các cán bộ: ông Lưu Xuân Vĩnh – nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phạm Văn Hậu – Phó bí thư Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó chủ tịch UBND tỉnh; ông Phan Tấn Cảnh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Ninh Hải, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó chủ tịch UBND tỉnh; ông Phạm Đồng – nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Nguyễn Văn Trường – nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính; ông Bùi Anh Tuấn – nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường và một số tổ chức đảng, đảng viên khác.

Căn cứ quy định của Đảng, UBKT Trung ương quyết định kỷ luật cảnh cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016 – 2021 và ông Lưu Xuân Vĩnh.

Khiển trách Đảng ủy các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2015 – 2020 và các cán bộ: Phạm Văn Hậu, Phan Tấn Cảnh, Phạm Đồng, Nguyễn Văn Trường, Bùi Anh Tuấn; Lê Ngọc Thạch – nguyên Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

UBKT Trung ương cũng xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên vi phạm tại Đảng bộ các tỉnh: Bình Định, Bình Dương, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Nhận thấy, ông Nguyễn Đình Kim – nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định – đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.

Các cán bộ: ông Lê Thanh Cung – nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; ông Trần Văn Cần – nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Long An; ông Nguyễn Văn Trình – nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các gói thầu do AIC và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái AIC thực hiện; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.

Căn cứ quy định của Đảng, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo các cán bộ: Lê Thanh Cung, Trần Văn Cần, Nguyễn Văn Trình và đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Đình Kim.

Tại Kỳ họp này, UBKT Trung ương yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra tiếp tục phát huy ưu điểm; nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về UBKT Trung ương.

UBKT Trung ương đã đã xem xét, giải quyết tố cáo 2 trường hợp và xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng khác.

(Nguồn Phụ Nữ online)